Dner Sermaye letme Mdrl 01.03.2000 tarihinde 2547 sayl kanunun 58. maddesine gre kurulmu olup 29 bal birimden olumaktadr.


Bal birimler kurulu amalar (bilimsel gr vermek, proje hazrlamak, aratrma-uygulama v.b hizmetlerde bulunmak, belirli bilimsel sonularn uygulanmasn salamak, niversite ile ona bal kurumlarda hasta muayene ve tedavisini yapmak ve bunlarla ilgili tahlil ve aratrmalar yrtmek, faaliyet alanlar ile ilgili snrl olarak mal ve hizmet retiminde bulunmak) uygun olarak faaliyetlerde bulunmaktr.


letme Mdrl Satnalma, Tahakkuk, Personel, D Tahsilat, Dekont, Faturalama, Fatura Depozit ade, Yaz leri, Malzeme Planlama Birimi ve Senet Tahsil Brosu olmak zere 10 brodan olumaktadr. letme Mdrl Tekilat yaps itibariyle bir letme Mdr ve 6 Mdr Yardmcsndan olumaktadr. Tahakkuk Memurluu grevi letme Mdr tarafndan yerine getirilmektedir.

 

LETM TELEFONLARI :
390 19 00
390 19 01