Çerez Örnek

Misyon Vizyon

MİSYON

İlgili yasal mevzuat çerçevesinde ve çağdaş işletmecilik ilkeleri doğrultusunda üniversitenin döner sermaye gelirlerini arttırarak elde edilen gelirlerin adil dağıtımı ve etkin olarak kullanımını sağlayacak kaliteli ve güvenilir hizmet üretmek

VİZYON

Kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmek üzere bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden yenilikçi ve öncü bir döner sermaye işletmesi olmak


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ